آموزش بافتنی بافت یک نوع کلاه کودکانه

آموزش بافتنی کلاه هشت پر

01-Kolah[WwW.KamYab.IR]

در این مبحث از آموزش بافتنی بافت یک نوع کلاه کودکانه برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است. بافت این کلاه بسیار ساده بوده و برای کودکان بسیار مناسب است. با ما همراه باشید.

آموزش بافتنی,مدل بافتنی,آموزش لباس بافتنی,آموزش انواع بافتنی,آموزش مدل بافتنی,

وسایل مورد نیاز :

میل شماره ۴
کلاف ۱۰۰ گرمی ضخیم ۱عدد
سایز ۴ ساله

الگوی بافت :

این کلاه از بالا بافته میشود . ابتدا ۸ دانه سرانداخته و قبل از هر دانه ۱ ژته انداخته و دانه ها را از زیر میبافیم تا دانه های ما ۱۶ تا شود. (رج های پشت کار همه دانه ها از رو است و ژته ها طوری بافته میشود که سوراخ بیفتد)
در ابتدای هر رج باید ۱ ژته انداخته و بافت را ادامه دهیم . در رج روی کار بعدی (۲ دانه بافته و۱ژته انداخته) وعمل داخل پرانتز تا تا آخر رج ادامه میدهیم . در رج روی کار بعد( ۳دانه بافته و۱ژته) میاندازیم و همین طور این کار را ادامه میدهیم . تا طول بافت ما به ۱۷ سانتی متر برسد یا دانه های بین هر دو ژته ۲۱ دانه شود. سپس در یک رج همه دانه ها دوتا یکی میشود وتعداد دانه ها نصف میشود. حالا باید ۳ سانتی متر ابری (رکن ) ببافیم وکلاه را کور میکنیم ودرز آن را میدوزیم. میتوانیم با یک منگوله کلاه را تزیین کنیم.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه