آن زیـر دریایـی که وسـط خیـابان سـر در آورد !

آن زیـر دریایـی که وسـط خیـابان سـر در آورد!

اهالی شهر میلان ایتالیا روز سه شنبه اول اکتبر پس از شروع روزشان با صحنه حیرت آوری مواجه شدند، یک زیر دریایی که ظاهرا راهش را در دریا گم کرده بود در خیابانی در وسط این شهر ایتالیا به سطح زمین آمد. هنگامی که مردم میلان صحنه سر در آوردن زیر دریایی را در وسط خیابان مشاهده کردند فکر می کردند که دارند خواب می بینند. تصاویر این حادثه عجیب و باورنکردنی به سرعت در سایت های اینترنتی تکثیر شدند. ماموران امداد به کمک ملوانان زیر دریایی شتافتند که کاملا گیج شده بودند.

درعین حال، پیرامون محل حادثه منطقه ای حفاظتی ایجاد شد. با شکافته شدن آسفالت خیابان هنگام بیرون آمدن زیردریایی تعدادی اتومبیل نیز آسیب دیدند. این حادثه ثابت کرد که مالکان اتومبیل در لحظه ممکن است دچار سانحه ای غیر مترقبه شوند، بنابراین لازم است که آنها یک بیمه مطمئن داشته باشند.

به هرحال، گروه یوروپ اسیستنس ایتالیا زیر مجموعه گروه ژنرالی با این تبلیغ در ابعاد گسترده می خواست مالکان اتومبیل را متقاعد به داشتن یک بیمه مطمئن کند. این گروه به لطف این ابتکار منحصربفرد مسلما در هدفش موفق می شود. در عین حال، اگر این حادثه ساختگی در این ابعاد عظیم به نمایش در نمی آمد احتمالا باور آن از سوی مردم چندان آسان نبود.

03-Submarine[WwW.KamYab.IR]

09-Submarine[WwW.KamYab.IR]

11-Submarine[WwW.KamYab.IR]

08-Submarine[WwW.KamYab.IR]

07-Submarine[WwW.KamYab.IR]

10-Submarine[WwW.KamYab.IR]

01-Submarine[WwW.KamYab.IR]

04-Submarine[WwW.KamYab.IR]

06-Submarine[WwW.KamYab.IR]

05-Submarine[WwW.KamYab.IR]

13-Submarine[WwW.KamYab.IR]

02-Submarine[WwW.KamYab.IR]

12-Submarine[WwW.KamYab.IR]

14-Submarine[WwW.KamYab.IR]

15-Submarine[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه