بسیاری از ما به علت کوچک بودن مساحت خانه ها، با کمبود فضای مورد نیاز مواجه هستیم. بکارگیری برخی ترفندهای ساده بخشی عمده ای از این مشکل را برطرف خواهد ساخت.

وب سایت نیکو - الهام نیک منش: بسیاری از ما به علت کوچک بودن مساحت خانه ها، با کمبود فضای مورد نیاز مواجه هستیم. بکارگیری برخی ترفندهای ساده بخشی عمده ای از این مشکل را برطرف خواهد ساخت.

در ادامه با چند راهکار موثر برای برخورداری از فضای کاربردی بیشتر در خانه خود آشنا خواهید شد:

پرده ها را خارج از فضای مورد استفاده نصب کنید

با چند ترفند ساده فضای خانه خود را افزایش دهید
 نصب پرده خارج از اتاق


لوستر را  به خارج از فضای اتاق انتقال دهید

 با چند ترفند ساده فضای خانه خود را افزایش دهید
نصب لوستر خارج از فضای اتاق


طرح یک فرش را در کف اتاق طراحی کنید

 با چند ترفند ساده فضای خانه خود را افزایش دهید
طراحی فرش در کف اتاق


از میز پذیرایی برای کاشت گل و گیاه استفاده کنید

با چند ترفند ساده فضای خانه خود را افزایش دهید
کاشت گل و گیاه روی میز


با ایجاد فضای مملو از گل های رنگی جلوی پنجره را زینت ببخشید

با چند ترفند ساده فضای خانه خود را افزایش دهید
تزئین خارج پنجره با گل و گیاه


فضای حیاط خود را به یک سینمای خانگی تبدیل کنید

با چند ترفند ساده فضای خانه خود را افزایش دهید
تبدیل حیاط به سینمای خانگی
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه