تازه فهمیده ام که...

ایران بانو دات کام
تازه فهمیده ام که...,
▪ به تازگی فهمیده ام که; بهترین کلاس درس دنیا کلاسی است که زیر پای پیر ترین فرد دنیاست.
▪ به تازگی فهمیده ام که; وقتی که عاشق هستید عشق شما در ظاهر نیز نمایان می شود.
▪ به تازگی فهمیده ام که; تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: «تو مرا، شاد کردی.»
▪ به تازگی فهمیده ام که; داشتن کودکی که در آغوش شما به خواب رفته زیباترین حسی است که در دنیا وجود دارد.
▪ به تازگی فهمیده ام که; که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی «نه» گفت.
▪ به تازگی فهمیده ام که; که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم.
▪ به تازگی فهمیده ام که; که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم.
▪ به تازگی فهمیده ام که; زندگی مثل یک دستمال لوله ای است هر چه به انتهایش نزدیک تر می شویم سریع تر حرکت می کند.
▪ به تازگی فهمیده ام که; پول شخصیت نمی خرد.
▪ به تازگی فهمیده ام که; تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند
▪ به تازگی فهمیده ام که; چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد.
▪ به تازگی فهمیده ام که; این عشق است که زخم ها را شفا می دهد نه زمان.
▪ به تازگی فهمیده ام که; وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی از سوی ما را دارد.
▪ به تازگی فهمیده ام که; هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم.
▪ به تازگی فهمیده ام که; زندگی دشوار است اما من از او سخت ترم.
▪ به تازگی فهمیده ام که; فرصت ها هیچگاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد.
▪ به تازگی فهمیده ام که; لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن نگاه را وسعت داد.
▪ به تازگی فهمیده ام که; نمی توانم احساسم را انتخاب کنم اما می توانم نحوه برخورد با آن را انتخاب کنم.
▪ به تازگی فهمیده ام که; همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند، اما تمام شادی ها و پیشرفت ها وقتی رخ می دهد که درحال بالا رفتن از کوه هستید.
▪ به تازگی فهمیده ام که; بهترین موقعیت برای نصیحت در دو زمان است: وقتی که از شما خواسته می شود، و زمانی که درس زندگی دادن فرا می رسد.
▪ به تازگی فهمیده ام که; گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست اوست و قلبی است برای فهمیدن وی.
منبع : روزنامه ابتکار

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه