تحسین

ایران بانو دات کام
تحسین، کلید شادمانی است.
ما به شدت درگیر زندگی هستیم، به قدری که اغلب فراموش‌ می‌کنیم، زمانی را در زندگی به این اختصاص دهیم که بایستیم و به دیگران نگاه کنیم.
ما هنرِ بودن و تحسین زندگی خود را فراموش کرده‌ایم.
از خود شروع کنید. از بدن خود و از تمام کارهائی که برای شما انجام می‌دهد، تحسین کنید.
بیشتر به چیزهائی که دارید، نگاه کنید تا به آنهائی که ندارید. به راستی مزهٔ روزیِ آینده خود را بچشید و از روزیِ امروز خود تعریف کنید. به دوستان خود فکر کنید و برای دوستی آنها ارزش قائل شوید.
به زیبائی‌های زندگی نگاه کنید. زندگی‌ شما به تجربهٔ زیبائی منجر خواهد شد.
منبع : مطالب ارسال شده

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه