تحول نو زندگی نو

ایران بانو دات کام
تحول نو زندگی نو,
در زندگی هر کسی تربیت و اموزه های مختص به خود مکانیزم رفتاری و عادتی در شکل گیری شخصیت بنیان نهاده شده .که این تربیت خاصه به عواملی همچون خود شخص خانواده و اجتماع مرتبط و عجین شده است.
فرددرزندگی همراه با رشد و بلوغ بسیاری از نهفته ها را در می یابد و بسیاری از عادات را خواسته و یا ناخواسته دردرون خود بعنوان یاد گرفتهه ا می گنجاند.
از طرف دیگر همچون که خانواده اولین گروه اجتماعی و کانون برای ورود فرد در مشارکت و جکع گرایی هست .بر اساسا الگوهای رفتاری از پدر و مادر و سایر اعضا فرد نیز به تبع دیگر شرایط و بعد های فرهنگی و اقتصادی از انان یاد می گیرد که در برابر شرایط چگونه رفتار کند و چطور واکنش نشلان دهد موفقیت خانواده و چگونگی سرمایگذاری در مورد تربیت فرزندان چگونگی خروجی رفتاریست که فرزندان از خود نشان خواهند داد.این مطلب از تاثیر گروه دوستان و محیط در تاثیر گذاری دیگر بر رفتار کمم نمی کند
در ترسم این سه مورد تاثیر گزار و پر اهمیت بر یادگیری و رفتار یک مثلث را تشکیل می شود که قبول یکی نفی دیگری را در بر ندارد و قبول یکی ازدیاد بر دریگری را پی ندارد.
البته عوامل دیگری نیز هستند که بتوان گفت فرد باورها و القاعاتی از انها در یافتن رفتار و تربیت و نوعه زندگی دارای جریان شکل دهی می باشند که انها نیز قابل توجع است.ولی انچه در این میان حایز اهمیت است جریان نعمتی و وجود زندگی باری ما یک ارزش است و نعمت الهی که بی توجهی با هان می تواند مضرات فراوانی داشته باشد.زندیگ حقی است که خدواند سبحان به واسطه عشق الهی در افرینش انسان نصیب او کرده و در برابر لحضات و ایام هم به خود و هم به دیگران و درورای بالتر به خدا وند حسابگر پاسخگو ست زندیگ جریان سیری تحولهایی شگرف است و انساسن به واسطه قدرت تفکر و اراده می تواند بنیان بهترین حرکاموزون را در مسیر حرکتی خود برای خود و دیگران بر دارد.و حال در این میان می توان گفته زندگی در حال حرکت وایام در مسیر سپری گشتن.حل خود و من و تو شاید محاسنی در رفتار مان باشد شاید نقاطی در ان بود ه ودر شرایطمان که آنطور که شایسته و بایسته است نتوانستیم از زندگی حداکثر استفاده و بهربردای احسن و در خورمان را بکنیم.از جایی دیگر نگاه به عنر جاویدان و اثر گذار انساسن و فکر و تاثیر ان در زندگی می تواند موید بهترین یا بدرترین انتخابها باشد.و قبل از هر نگاهی باید نگاه به فکر مورد توجه قرار گیرد.هرانچه ما در باوری داریم و هرانچه می پرورانیم همان را در دنیا می بینیم و در اموراتمان همان فکر و ذهنیت شکل می گیرد.ذهنیت باز و شاد منجر به پیدیه و زندگی شاد می باشد و ذهن نوامید و افسرده احوالات خموده و پریشان و امور شکست پذیر برای ما به دنبال دارد.در یک تعبیر ساده می توان گفت کتفکر شما و دیید شما از احوال و زندگی مشخص کننده امور و شرایطتتان است اگر خوب فکر کنید و مثبت نگاه کنید خوب و خوشایند باریتان مقدر و مهیا می شود و بلعکس.
پس خواهان خوبی باشید و تفکرات خوب.هرکسی بعد از یک ایام و زندگی باید یک بازرسی و وارسی به خود و احوال و یک نگاه به زندیگ و یک ارزیابی صحیح داشته باشد.یک سرویس درست جریان فکری برای هر انسسان لازم است.پس بیائید بواسطه مصداق ایه شریفه که می گوید ما انساسن را به بهترین و برترین احوالت افریدیدم فبه سوی احوال و دگرگونی نو رویم و از خداوند عاشق انساسن و بندگانش بخواهیم یا مقلب قلوب و ابصار یا مدبر لیل و النهار یا محول حول و الحوال حول حالنا الی احسن حال
انساسن می طلب خوبی را و حقش خوبی و خوشی و گ��ران خب زندگی است پس بیائیم با یک تغییر نگاه خوب و احست تغییر حال کنیم
● مدیریت زندگی جز نگاه صحیح و حال خوب نیست
مدیریت تغییرات خوش را می طلبد و ادامه رو است پس بیائید بعد از یک وارسی و سوریس مناسب فکر و دیدگاهمان تغییری نو را در زندگی در تفکرمان ایجاد کنیم.
موفقیت را دورنمایی قابل دسترسی نیابیم و ان را خالی از خود موفقیت دورن خود ماست و فکر ما دنیایی است که بیرون و جهان اطرافمان را می سازدوپس بیائید زیبا تفکر کنیم و خوب ببینینو و یک میدیرت تحول و دگرگونی حول حالنا الی احسن حال برای خود مهیا و پایه ریزی کنید.
موفق سبزو شادکام باشید.

کیوان رئیسی پور
منبع : مطالب ارسال شده

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه