(تصاویر) طرح توسعه مسجدالحرام

گسترش و تغییرات ساختمانی در مسجدالحرام که مدتی است آغاز شده به صورت شبانه روزی ادامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، همه ساله جمع کثیری از زائران کشورمان به لحاظ منطقه اسکان در منطقه ای قرار می گیرفتند که برای تردد به ایستگاه اتوبوس های مشرف مسعی وارد شده و با پیمودن حیاط گسترده ای که شیب ملایمی هم داشت از طریق مسعی وارد مسجدالحرام می شدند.

اما امسال به لحاظ ساخت و ساز در مسجدالحرام و محیط پیرامون آن زائران همان منطقه از مکه برای ورود به مسجدالحرام فقط از دو مسیر- یکی در مروه و دیگری نزدیکی مروه- می توانند به مسعی وارد شده و از آن جا فقط از طریق یک تونل بزرگ که تعبیه شده است به مطاف وارد شوند.

راه های ورود به مسجدالحرام از حوالی حجرالاسود تا بعد از رکن عراقی و تا نزدیکی پشت حجر اسماعیل به جز ورودی تونلی که از مسعی کشیده شده، یکسره مسدود است و با دیواره ای که تصاویر قبلی همان بخش مسدود شده را بر خود دارد، تزئین شده است.

تونل تعبیه شده برای ورود زائران تقریبا روبروی رکن عراقی است و مناره های بلند روبروی این رکن نیز به مرور در حال کم کردن ارتفاع است چرا که در قسمت پشتی آن مناره ها ساخت و ساز اصلی تاسیات جدید مسجدالحرام در حال انجام است.

در منطقه مشرف بر حجرالاسود و مقام – که زمزم واقع بود – ساخت و ساز گسترده ای شبیه به یک صحن بزرگ در حال احداث است که ستون های آن در حال قد برافراشتن است. عکس های زیر از مهر و پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت ساخت و ساز اطراف خانه خدا را نشان می‌دهد.

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه