خناق (دیفتری Diphtheria)

خناق یا دیفتری ورم ماهیچه های حنجره از داخل یا خارج و ورم زبان کوچک و سقف دهان است که از غلبه خون در مزاج روی میدهد درمانش فصد از طرف مقابل و بعد طرف موافق است
بنابراین برای اطمینان بیشتر جهت درمان بهتر و داروی مفیدتر بهتر است با ما تماس بگیرید
05116663105تلفن تماس
ورم زبان کوچک ، ورم گلو از داخل و بیرون این بیماری را هرچه زود تر درمان کنند اسانتر درمان میشود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه