در چندقدمي مرگ/مردي که در آسمان مرگ را شکست داد+تصاوير

چتر باز حرفه ای برای اجرای یک نمایش مهیج در ارتفاع چند کیلومتری از سطح زمین به همراه تیم سه نفره پس از بریدن یا باز شدن زود هنگام چتر خود در چند سانتری متری از مرگ حتمی نجات یافت.
خبرگزاری این خبرگزاری جیمز باب ۲۲ ساله با بریدن بند چتر خود توانست خود را از مرگ حتمی نجات دهد درست هنگامی که چتر وی بعد از بریدن زود باز شد و تیغه های بالگرد آنها را به طرف خود می کشید.

اقدام شجاعانه این چتر باز حرفه ای در جامعه چتر بازان مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت.

وی پس از بریدن بند های چتر اصلی، با استفاده از چتر کمکی خود توانست به روی زمین سالم فرود آید وی به عنوان سرپرست گروه و اعضای تیم سه نفره وی مشکل از ربکامنسفیلد اسکات فری منتال ، کریس اورتون در این نمایش بودند.

1-Diad[WwW.KamYab.Ir]

2-Diad[WwW.KamYab.Ir]

3-Diad[WwW.KamYab.Ir]

4-Diad[WwW.KamYab.Ir]

5-Diad[WwW.KamYab.Ir]

6-Diad[WwW.KamYab.Ir]

7-Diad[WwW.KamYab.Ir]

8-Diad[WwW.KamYab.Ir]

به نقل از باشگاه خبرنگاران
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه