شاخصهای ارگونومیک

ایران بانو دات کام
شاخصهای ارگونومیک,
شاخص‌هایی که در این مقاله قصد داریم آنها را بیان کنیم شاخصهایی هستند که برای مهندسی انسانی به کار می روند و قابل کاربرد و استفاده در تمام بنگاها ،کارخانجات ، ادارات و سازمانها می باشد که با استفاده صحیح و مناسب از این شاخصها بتوان به این مهم دست یافت .
شاید سوال کنید که چگونه می توان از این چک لیست ها استفاده کنید . با ید کاغذی را تهیه کنید به این سوالات که در ذیل اشاره شده پاسخ دهید اگر این سوالات برای بنگاه یا سازمان شما صدق کرد شما باید تامل کنید و فکر کنید و به آنها پاسخ دهید .
سوالات به ترتیب زیرهستند :
۱) آیا میزان غیبت درمحل کار شما بالاست ؟
۲) آیا میزان جابجایی در بنگاه شما رتبه بالایی را دارد ؟
۳) آیا مهارت در کار برای کارمندان برای انجام کارهایشان پایین است ؟
۴) آیا کارمندان مدام از کارهایشان شکایت می کنند ؟
۵) آیا کارها بر اساس جنس و تواناییهای بدنی تقسیم بندی و واگذار شده اند؟
۶) آیا میزان پرورش و تربیت کارمندان برای حرفه مورد نظر، بلند مدت و بیش از حد لازم است ؟
۷) آیا کیفیت خدمات انجام شده یا کالاهای تولید شده خیلی پایین است ؟
۸) آیا تصادفات کاری زیادی وجود دارد؟
۹) آیا مراجعات به پزشک برای کارمندان این بنگاه یا اداره بیش از حد است ؟
۱۰) آیا کارمندان مرتبا" اشتباه می کنند ؟
۱۱) آیا صدمات سرمایه ای زیادی برای این حرفه وجود دارد؟
۱۲) آیا نتایج کار به هدر رفتن و اتلاف زیاد منابع منجر می شود؟
● نتیجه گیری:
همان طور که در مقدمه نیز بیان شد در صورتیکه پاسخ به این سوالات در بنگاه یا اداره شما مثبت بود باید تامل کرد و اندیشید و در پی چاره بود تا با پیروی از تجربه و اندیشه بتوان برمشکلات فائق آمد.
محمدرضا نوروزی
منابع و ماخذ:
Related articles:
۱. Business foundation ۲۰۰۷
۲. Accel team ۲۰۰۷.
۳. Workers talents.

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه