لاپراسکوپی چیست؟

ایران بانو دات کام

عمل جراحی لاپاراسکوپی، تکنيکی جديد در جراحی با حداقل تهاجم (minimally invasive) می باشد که تنها برشهايی با طول حدوداً 0.5 تا 1.5 سانتی متر بر روی شکم بيمار ايجاد می گردد.

ابزار جراحی لاپاراسکوپی که شامل: لنز، الکتروکاتر، کليپ اپلاير، قيچی مخصوص و... می باشند از طريق برشهای مذکور وارد شکم بيمار شده و جراح با استفاده از لنز و دوربين تصوير درون شکم بيمار را در مانيتور مشاهده می نمايد و با حداقل آسيب رسانی، عمل لازم را به انجام می رساند.
همچنين مقداری گاز CO2 وارد شکم بيمار می شود تا ابزار ذکر شده لاپاراسکوپی به آسانی و آسيب رسانی کمتر به اندامهای درونی بدن، وارد فضای بسته شکم بيمار گردند.

در مقايسه با عمل جراحی باز اين روش دارای مزايای بسيار است. به عنوان مثال:
کاهش درد
کاهش زمان بهبودی
کاهش چسبندگی
کاهش هزينه ( زيرا بيمار زمان کمتری احتياج به مراقبتهای ويژه و بستری شدن در بيمارستان دارد)
کاهش خونريزی
کاهش عفونت
کاهش بيهوشی
کاهش مدت زمان جراحی
امروزه از تکنيک لاپاراسکوپی در بسياری از اعمال جراحی نظير، بررسی رحم ،باز کردن لوله های رحمی ، برداشتن کیست تخمدان ، کيسه صفرا، بای پس معده، جايگذاری حلقه به دور معده، برداشتن قسمتی از روده، برداشتن تومورها و... استفاده می شود

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه