مقایسه جالب از زندگی ایرانی های قدیم و ایرانی های امروزی

مقایسه عکس‌های تاریخی از زندگی مردم در گذشته و حال، نشان از تغییر و تحول جالب و گاه از سکونی عجیب در زندگی ایرانیان دارد. عکس‌هایی از دیروز و امروز که خود سخن می‌گویند و نیاز به توضیح زیادی ندارند.

 


 

11.jpg

دیروز

در ایام گذشته فقط افراد متمول و ثروتمند بودند که اسب داشتند.

 

12.jpg

امروز

حالا اما وضعیت زندگی ثروتمندان کاملا تغییر کرده است. این روزها فقط این افراد متمول و ثروتمند هستند که پورشه سوار می‌شوند.

 


 

 

13.jpg

دیروز

زندانیان در"غل و زنجیر".

 

14.jpg

امروز

حال حکایت غل و زنجیر تمام شده است، اما حکایت زندان و زندانی نه. از جمله می‌گویند که "تقصیر ماهواره" است.

 


 

 

15.jpg

دیروز

پنبه‌زنی، لحاف و تشک دوزی.

 

16.jpg

امروز

پنبه‌زنی، لحاف و تشک دوزی، شغلی که امروز تقریبا فراموش شده است. اما کماکان در گوشه و کنار کشور می‌توان شاهد صحنه‌هایی از این دست بود.

 


 

 

17.jpg

دیروز

صنایع دستی در اصفهان.

 

18.jpg

امروز

صنایع دستی در اصفهان هنوز در شمار جاذبه‌های توریستی است. اما کارگاه‌های صنایع دستی امروزه روز به این شکل در آمده‌اند.

 


 

 

19.jpg

دیروز

دلاک‌ها در گرمابه.

 

20.jpg

امروز

دلاک‌ها در معدود گرمابه‌هایی که باقی مانده‌اند. نقش گذر زمان را بر چهره فرسوده گرمابه‌های امروز می‌توان مشاهده کرد.

 


 

 

21.jpg

دیروز

مکتب‌خانه (مدرسه) در گذشته در کنترل روحانیون بود.

 

22.jpg

امروز

گرچه مدارس در ایران مدرن شدند، اما امروز نیز سایه سیاست و تبلیغات سیاسی بر مدرسه‌ها مشهود است. مدرسه امروز با چاشنی "مرگ بر …"، " …Death with".

 


 

 

23.jpg

دیروز

قرن‌ها حمل کاه در ایران با گاو و گاری صورت می‌گرفت.

 

24.jpg

امروز

با ورود تراکتور چهره کشاورزی کشور تغییر کرد.

 


 

 

25.jpg

دیروز

در آن ایام قلیان کشیدن زنان تنها در اندرونی مجاز بود.

 

26.jpg

امروز

امروز زنان قلیان کشیدن را از اندرونی به فضای باز و پیک‌نیک‌ها کشانده‌اند که البته با مخالفت‌هایی روبه‌روست که ربط چندانی به مضرات دخانیات ندارد.

 


 

 

27.jpg

دیروز

سفره غذا در آن ایام.

 

28.jpg

امروز

سفره همان سفره است، اما با کمی تغییرات. هنوز بسیاری سر سفره می‌نشینند و جمعی غذا می‌خورند. اما نوشابه‌های گاز دار نیز به سفره‌ها افزوده شده‌اند.

 


 

 

29.jpg

دیروز

بنای "امام‌زاده شاه‌رضا" در شهرضا.

 

30.jpg

امروز

بنای "امام‌زاده شاه‌رضا" و بسیاری از بناهای مذهبی ظرف سالیان اخیر مورد توجه خاص مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

 


 

 

31.jpg

دیروز

چهره ورزش باستانی در آن ایام.

 

32.jpg

امروز

گرچه توجه عمومی به ورزش باستانی در دهه‌های گذشته کاهش یافته است، هنوز جوانان در برخی از نقاط کشور به این ورزش می‌پردازند.

 


 

 

33.jpg

دیروز

مراسم نیایش ارامنه در اصفهان.

 

34.jpg

امروز

چهره امروزین مراسم نیایش ارامنه.

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه