هنرمند خلاق ایتالیایی به نام Luca Luce با استفاده از کف دست خود به جای بوم نقاشی آثاری بسیار جالب پدید آورده است. او با کشیدن نقاشی های ۳ بعدی بر روی کف دست خود تصاویری توهم انگیز را خلق کرده که در ادامه ایمیل نمونه هایی از آنها را می بینید.

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست


 
     
هنرمند خلاق ایتالیایی به نام Luca Luce با استفاده از کف دست خود به جای بوم نقاشی آثاری بسیار جالب پدید آورده است. او با کشیدن نقاشی های ۳ بعدی بر روی کف دست خود تصاویری توهم انگیز را خلق کرده که در ادامه ایمیل نمونه هایی از آنها را می بینید.

001-AX[wWw.NayabFun.CoM] 002-AX[wWw.NayabFun.CoM] 003-AX[wWw.NayabFun.CoM] 004-AX[wWw.NayabFun.CoM] 005-AX[wWw.NayabFun.CoM] 006-AX[wWw.NayabFun.CoM] 007-AX[wWw.NayabFun.CoM] 008-AX[wWw.NayabFun.CoM] 009-AX[wWw.NayabFun.CoM] 010-AX[wWw.NayabFun.CoM] 011-AX[wWw.NayabFun.CoM] 012-AX[wWw.NayabFun.CoM]

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه