کوتاه ترین داستان عشقی …!!!

کوتاه ترین داستان عشقی …!!!

Love4[WwW.Kamyab.IR]

روزی مردی از یک دختر پرسید:

آیا با من ازدواج می‌کنی؟


دختر جواب داد: نه


و از آن پس مرد شاد زیست،

به ماهیگیری و شکار رفت،

کلی گلف بازی کرد،

تمام مسابقات فوتبال را دید و با هرکه دلش خواست رقصید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه