امراض ریه و سینه

ربو (نوعی آسم ، نفس نفس زدن)

علت این بیماری پری سرخ رگهای ریه از انواع رطوبتهای لزج و غلیظ است که از سر پایین می آید یا ترشحات خود ریه است که از رطوبت سینه و سایر اندامها درونی جذب شده زیرا شش باید در رطوبت باشد و خشکی نابود کننده برای آن است ولی اگر رطوبات زیاد شد و یا از حالت طبیعی خارج سبب بیماری است. اگر این بیماری با سرفه همراه باشد درمانش ساده تر و امید به درمان بیشتر است. گاهی هم این بیماری از حرارت قلب است و قلب به جهت حرارت زیاد نیاز به هوای بیشتری دارد و اگر این هوا به قلب نرسد ریه و سایر اندامها ورم میکنند و علامتش این است : بیمار احساس تشنگی میکند و اثار حرار

ادامه مطلب ...
گرفتگی صدا

این بیماری علتهای مختلفی دارد که عمده آنها در غلبه بلغم و یا در غلبه صفرا خلاصه میشود، گاه بر اثر هوای خشک و یا اقامت در جایی که گرد و غبار و دود به حنجره و حلق نفوذ میکند و گاهی اوقات واقع شدن در هوای شرجی و یا هوای سرد مثل هوای پاییز و زمستان باعث تغییر یا گرفتگی صدا میشود، گاهی هم ممکن است بر اثر فریاد کردن و یا گریه زیاد با صدای بلند ممکن است این عارضه پیش بیاید. در هر صورت برای درمان راحتتر، بهتر،مفیدتر باید با ما تماس بگیرید تا علت عارضه معلوم شود سپس به درمان پرداخت. صدا از حالت عادی خارج میشود.

ادامه مطلب ...
ضیق النفس ( تنگی نفس ، آسم ، Asthma )

علت این بیماری پری ریه از انواع رطوبتهای لزج و غلیظ است که از سر پایین می آید یا ترشحات خود ریه است که از رطوبت سینه و سایر اندامها درونی جذب شده زیرا شش باید در رطوبت باشد و خشکی نابود کننده برای آن است ولی اگر رطوبات زیاد شد و یا از حالت طبیعی خارج سبب بیماری است. اگر این بیماری با سرفه همراه باشد درمانش ساده تر و امید به درمان بیشتر است. گاهی هم این بیماری از حرارت قلب است و قلب به جهت حرارت زیاد نیاز به هوای بیشتری دارد و اگر این هوا به قلب نرسد ریه و سایر اندامها ورم میکنند و علامتش این است : بیمار احساس تشنگی میکند و اثار حرارت در نبض ا

ادامه مطلب ...
سرفه

سبب سرفه رطوباتی است که در ریه جمع شده و یا از طرف سر آمده این رطوبات در حالت عادی بسیار مفید و حتی واجب هستند ولی اگر زیاد و یا از حالت عادی خارج شد یعنی یا غلیظ تر از حالت عادی و یا رقیق تر شد سبب سرفه میشود. در بعضی اوقات سرفه از جهت خشکی سینه است و گاهی نیز سبب بیرونی دارد مانند غبار ، دود ، رطوبت زیاد هوا و ی غذاهای خشک یا ترش و یا از نزله های تندی است که از سر به پایین می ایند و یا گاهی از چیرگی خون میباشد. اما علامت رطوبت غلظت خلط سینه و نبودن نشانی های رطوبت و علامت خشکی سینه نبودن محرک قبلی و گزش و سوزش سینه و نبودن خلط و علامت وجود مو

ادامه مطلب ...
سیاه سرفه (Pertussis)

از بیماریهای همه گیر است و بیشتر بچه ها به آن گرفتار میشوند و سبب آن خشک بودن هوا و دودی بودن آن است یعنی در وقت کم بارانی و گاهی نیز ممکن است به دلیل رطوبت زیاد هوا باشد. در حالت اول ریه و سینه که برای ادامه حیاط به رطوبت نیاز دارد رطوبات را از همه جای بدن به خود جذب میکند و این رطوبت وقتی زیاد تر از حد شد سبب سرفه میشود و در حالت دوم رطوبت بیش از اندازه هوا باعث سرفه میگردد. سرفه های شدید که رنگ بیمار را تغییر میدهد و گاهی اخلاط همراه با خون از سینه می آید باید بیمار از غذاهای سرد ، ترشیجات ، چربیها و آب سرد بپرهیزد. برای سیاه سرفه مر مکی ب

ادامه مطلب ...
ذات الریه( Pneumonia )

ورمی است گرم که در ریه بر اثر امتلاء آن از خون ، صفرا یا بلغم نمکی که عفونت سافته و گاهی از نزله ای گرم پیدا میشود. قرمزی صورت ، سرفه ، تنگی نفس ، درد سینه ، خشکی زبان ، تشنگی زردی و یا سرخی رنگ ادرار ممکن است تمام نشانی ها با هم دیده نشود و اگر چند تای آنها با هم دیده شود بیماری تایید میشود.

ادامه مطلب ...
ذالت الجنب (Pleurisy )

این بیماری ورم پرده های درونی سینه و رباطهای کبد یا طحال است و گاه ورم در حد فقرات و پشت پیدا میشود. علامت این بیماری سرفه شدید همراه با درد ، پیچش در اندامهای اماس کرده ، سرخی چهره ، پری و ضربان رگها ، تشنگی و خشونت و خشکی زبان ، بیخوابی ، هذیان ، دفع خون از ریه ، نیز از علامات این بیماری است.

ادامه مطلب ...
ذات العرض و ورم سینه

غلبه یکی از چهار خلط (خون ،بلغم ، صفراء ، سودا) در بدن است. علائم این دو بیماری مانند ذات الجنب است سرفه ورم و التهاب سینه درد در ستون فقرات ودرد در ناحیه ی ترقوه تا اخر استخوان های سینه است وبیمار در حالت نشسته نه به طرف زمین ونه به طرف اسمان نمی تواند نگاه کند(اگر نگاه کند دردبیشتر می شود).

ادامه مطلب ...
سل (Tuberculosis)

قرحه (جوش یا زخم) چرکینی است که در سینه پیدا میشود. بیشتر کسانی به سل گرفتار می شوند که سنشان بین 18تا35 سال می باشد و بیشتر اشخاصی هستند که لاغر ودارای حنجره ی برامده سینه های تنگ ، شانه های استخوانی ومتمایل به عقب ونیز کسانی زیاد به نزله مبتلا می شوند بیمار شقیقه هایش فرو رفته ،چشم هایش به گود می نشیند شب هنگام تبش بالا می رود ودر روز خفیف تر می شود ،چهره اش قرمز می گردد ، ناخن هایش کج ونوک اگشتانش داغ است ، پنجه ی پایش ورم می کند واشتهایش برای غذا کم شود و در حالت پیشرفته از سینه اش خون می اید.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه