امراض سر

سردرد ( صداع )

صداع دردی است در سر پیدا میشود اگر در نیمه ای از سر باشد شقیقه نام دارد و سبب آن حبس شدن بخارات در مغز است که از بسته شدن مسامات (راههای خروجی) یا زیادی بخارهایی که تا مغز بالا رفته است پیدا میشود همین که بخارها حبس شد و یا بیش از اندازه حجم پرده های مغز بود در به هم پیوستگی بین پرده ها و همچنین بین پرده ها واستخوان های سر و درزهای آن جدایی میافکند این بیماری دو نوع علت دارد علل خارجی (خارج از بدن) و علل داخلی (داخل بدن) - علل خارجی : راه رفتن در آفتاب ، نزدیک آتش رفتن یا استشمام بوی دود ، زیاد ماندن در حمام و امثال اینها - علل داخلی : زیادی خو

ادامه مطلب ...
زکام و نزله

زکام خود درمان و راه خروج بیماریهاست پس تا ممکن است آن را نباید سریع درمان کرد ولی اگر شدید شد و تبدیل به نزله (خون ریزی) شد خطرناک میشود. این بیماری ضعفی است در مغز که دو نوع علت میتواند داشته باشد 1 - علل خارجی که یا گرم است یا سرد - علل خارجی گرم مانند آفتاب ، آتش، خوردن غذاهای گرم مزاج - علل خارجی سرد مانند ماندن در هوای سرد و یا آب سرد و . که در این مورد سرما سبب گرفتگی مسامات سر میشود . گاهی زکام از بوئیدن بوهای تند که باز کننده مسامات دماغ است پیدا میشود 2 - علل داخلی که از غلبه یکی از طبایع چهار گانه در بدن زکام پیدا میشود در هر حال ا

ادامه مطلب ...
بیخوابی ( insomnia )

از خشکی مغز و شدت نیروی نگهدارنده آن و توجه روح بظاهر (اشتغال زیاد فکر به چیزهایی که برای بیمار اهمیت دارد) و در نتیجه سبب جدا نشدن آن(روح) از بدن میشود درمان آن اگر از سردی باشد ، قرص حافظ الصحة و اگر از گرمی باشد حب الشفاء است. این بیماری واضح است یعنی خواب بیمار از حالت عادی و عادت معمولی آن کم میشود و در نتیجه باعث کاهش نیروی طبیعی و بیماریهایی نظیر تشنج میشود. بوییدن مُرّ مکّی سبب خوابی راحت میشود.

ادامه مطلب ...
بیماری چرت زدن

سبب این بیماری امتزاج بلغم و صفراء در قسمت قدّامی مغز است اگر بلغم چیره باشد خواب و اگر نباشد بیداری است. بیمار دوست دارد به علت سنگینی مغز به رو بیفتد ، رنگ رخساره او به سبزی میگراید ، چشمش باز میماند و بسته نمیشود و گاهی ادرار و مدفوعش بند می آید زیرا اعصاب محرّک اندامهای مربوط به انها بیحس میشود. یکی از درمانهای این بیماری این است که بیمار فاروق اللین که قی آور است بخورد و مقداری از آن را به کف دست و پا و پیشانی ضماد کند و مقدار خوراک آن دو و نیم گرم است.

ادامه مطلب ...
سرگیجه و سرگردانی (vertiginous)

بالارفتن بخارهای سودایی که تا مغز بالا میرود و همین که در مغز به چرخش درآمد مغز اغشته به آن میشود و روح چنین میپندارد که میچرخد و در صورت فشرده شدن این بخارها در حس مشترک تاریکی احساس میشود و حرارت مزاج نیز در این بیماری بی تاثیر نیست. احساس چرخش سر و همین که بر پا بایستد مثل کسی است که در تاریکی و یا جای مه آلود است. درمان آن پاک سازی مغز در مرحله اول به وسیله داروها و مسهل های مفید.

ادامه مطلب ...
بیماری غش کودکان

بخارهای سردی است که به سر بیمار بالا رفته و دو مرتبه پایین می آیند و سبب گرفتگی نفس و غش کردن بیمار میشود. بدن کودک مبتلا سرد میشود و غش عارض میگردد. معالجه آن با شربتهای مناسب و داروهای مالیدنی بر سر و روی بیمار امکان پذیر است.

ادامه مطلب ...
صرع ( Epilepsy )

گرفتگی های ناقص میباشد که از بلغم و سودای رقیق حاصل میشود که به مغز بالا رفته. سنگینی و چرخش سر تاریکی چشم ، سختی در حرکت ، زردی چهره ، نابسامانی حرکات زبان، و این که بیمار حس میکند که از اندامهای پایین چیزی به سوی مغزش کشیده میشود و بیشتر در کودکان این بیماری دیده میشود و هرچه بزرگتر شوند این بیماری رو به بهبود میرود. بیمار باید از خوردن سیر ، پیاز ، تره ، و سایر غذاهای پربخار و میوه های سرد پرهیز نماید.

ادامه مطلب ...
مالیخولیا ( Melancholia )

گرد آمدن سودای خالص که از سوختن اخلاط یا از بخارهای سودایی در مغز پیدا میشود و این بیماری نوعا در علما و یا ریاضیدانها و فلاسفه و اصحاب تصوف پیدا میشود و افرادی که مبتلا به بنگ هستند مورد حمله این بیماری بیشتر بقیه افراد خواهند بود. بیمار چیزهای عجیب و غریب و گاه وحشتناک میبیند و یا میشنود و گاه ادعاهای بلند مثل ادعای امامت و پیغمبری میکند یا گاهی خودش را گاو یا سگ یا . میپندارد و علامت دیگر این بیماری این است که بیمار بسیار به زمین نگاه میکند موی او زیاد میشود دوست میدارد که تنها باشد. باید از غذاهای سنگین مثل عدس ، باقالا ، بادمجان ، گوشت ما

ادامه مطلب ...
سکته( Apoplexy )

باز ماندن انسان از حس و حرکت است علت آن بسته شدن کامل یکی از بتن های مغز که به طور ناگهانی ایجاد میشود پیدا میشود و گاهی از مستی سخت رخ میدهد که کشنده است. بیمار بدون حس و حرکت می افتد بلغ لزج به تنهایی و یا همراه با سودا و یا از خون غلیظ استاز مقدمات سکته بیشتر سردرد شدید و ورم کردن ناگهانی رگهای گردن سرگیجه ، درد چشم و سرد شدن دست و پا به هم چسبیدن دندانها در خواب ،خواب سنگین ، وخوابهای وحشتناک است. این بیماری بیشتر در افراد پیر و افراد رطوبتی مزاج رخ میدهد.

ادامه مطلب ...
لقوه و رعشه ( Tremor )

یا از ناتوانی پی حرکتی و نگهدارنده است و یا از بستگی عصبی پیدا میشود. استعمال قبلی غذاها و داروهای بلغم آور و یا بکار بردن مواد مخدر.

ادامه مطلب ...
ناتوانی و ضعف مغز(ضعف اعصاب)

این بیماری بیشتر از نزله ها و زکامهای پی در پی ، یا سایر بیمارها ، زیاد اندیشی ، مطالعه زیاد علوم و صنایع و زیادی کارهای فکری به وجود می آید. کم حافظه شدن ، ناتوانی در گرفتن تصمیمات سریع و درست این بیماری بیشتر توسط خود بیمار تشخیص داده خواهد شد. استفاده از کندر ، انتیمور و مشک بسیار مفید است.

ادامه مطلب ...
سینوزیت

این بیماری بر اثر غلبه بلغم و چیره شدن رطوبات زایدی است که در سر عارض میشود وقتی هوای سرد بر موضع سینوزها بخورد رطوبات اضافی که در خون فرو رفته حالت انجماد بر خود میگیرند و سلولها را از فعالیت معمولی خودشان باز میدارند و رطوبتها در آن موضع متعفن شده و به صورت چرک جمع میشوند. دردسرهایی است که بیشترین فشار را روی سینوزها و اطراف چشم و بینی و گاهی روی گونه ها عارض میشود،گاهی بینی بیمار گرفته و تنفس را بر او مشکل میکند،اینها همه به جهت عفونتهایی است که در مسیر تنفس و آخر خیشوم(راه بین آخر بینی و حلق)جمع شده،گاهی آن رطوبات از طریق خیشوم وارد حلق شده

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه