بیماریهای دستگاه تناسلی

زیادی احتلام

این بیماری سببهای چند دارد مانند کمی نزدیکی و حبس شدن منی ،شدت نیروی بیرون راننده ، رقت ، حرارت و یا تندی منی ، سستی کیسه منی ، اندیشیدن زیاد به نزدیکی و . اما درمان این بیماری این است که اگر علت بیرونی و خارجی دارد باید قطع گردد ولی اگر حرارتی درونی باشد درمانش خوردن حب الافیون و حب الشفا است ، اگر از سردی باشد درمانش خوردن حافظ الصحة و مزید العمر است. ببمار زیاد محتلم میشود. خوابیدن به پهلوی راست احتلام را کم میکند و سایر حالات بخصوص به پشت خوابیدن سبب زیادی احتلام میشود.

ادامه مطلب ...
عقیمی مرد و ناتوانی زن

گاهی علت مادرزادی است که در این مورد نباید به دنبال درمان رفت و اگر درمان شود حتما در جایی دیگر از بدن و یا کودک عوارض بدی خواهد داشت و گاهی عارضی است یعنی این بیماری به دلیل بیماریهای دیگر الت تناسلی ، مزاجی و . پیش آمده که در این صورت درمان پذیر است. البته شرایط برای جماع به هدف عقد نطفه شرایط و نکاتی دارد که باید به دقت به آنها پرداخته شود مثل اینکه در وقت جماع هوا باید نه سرد باشد و نه گرم ، شکم نباید خالی باشد و نه پر ، زن و مرد هر دو باید در اوج شهوت باشند ، بعد از حمام باید کمی صبر کرد و بعد به این کار پرداخت ، بهتر است مرد خود را نگهد

ادامه مطلب ...
بند آمدن قاعدگی (نابسامانی حیض)

علت این بیماری یا از کم شدن غذا است و یا کم خونی و علامتش لاغری و دگر گونی رنگ است و علامتش این است که غذاهایی که اخیرا مصرف شده خون ساز نبوده اند مثل عدس و گوشت خشک و . که درمانش مصرف غذاهای خون ساز است مثل گوشت تازه ، حلواها و روغنهای مرطوب و . است و یا علت گرفتگیهای رگهای دهانه رحم است و علامتش پیچش ، جریان خون رقیق و پیدا شدن لکه های پوستی است و درمانش خوردن داروهای بازکننده مثل حب المفتح، ایرجها، ادرار آورها و حب انغوزه است. عقب افتادن دروه ماهیانه قاعدگی در زنان.

ادامه مطلب ...
خونریزی ماهانه

سبب این بیماری یا از ناتوانی نیروی نگهدارنده بدن بعلت تندی یا رقت یا زیادی خون است و یا به علت باز شدن رگ یا وجود دمل و یا خوره در رحم است. تندی خون از انجا شناخته میشود که در وقت ریزش مجرا را می آزارد ، رقت خون را با دیدن میتوان تشخیص داد و زیادی خون را میتوان از انجا فهمید که بدن قرمز است و سایر علامات چیرگی خون در بدن واضح است ، باز شدن رگ معمولا بعد از حرکات جهشی ، ضربه ها ، ترس شدید ناگهانی و یا پس از زایمان سخت، شناخته میشود وجود قرحه یا دمل با بیرون امدن چرک یا چیزهای نخاله مانند و حس کشش و پیچش دائمی شناخته میشود و خوره را میتوان با بی

ادامه مطلب ...
اختناق رحم

سبب این حالت اگر دختر باشد بند رفتن قاعدگی در مدت زیاد است و اگر بیوه باشد محرومیت از نزدکی و جماع است در حالیکه به آن احساس نیاز میکند. در این بیماری برای اطمینان بیشتر جهت درمان بهتر و داروی مفیدتر بهتر است با ما تماس بگیرید. 05116663105تلفن تماس. در این بیماری رحم خود را به طرف بالا جمع میکند و یا به طرف یکی از دو پهلو شل میشود در این هنگام زن مانند مرده ای می افتد و غش میکند در بعضی از موارد در قدیم به مرگ منتهی میشده. قبل رسیدن این بیماری زن در ساق پاهای خود احساس ضعف میکند، درد و سنگینی در زیر ناف و احساس کشش از ناحیه بالای آلت به سوی نا

ادامه مطلب ...
ادرار بی اختیار (سلس البول)

این بیماری از سستی ماهیچه دهانه مثانه و چیرگی رطوبت و تندی و گزندگی پیشاب ( ادرار )است که دهانه مثانه را می آزارد و در نتیجه دهانه گشوده میشود. این بیماری اگر به جهت رشد گوشت زایدی باشد که در مسیر ادرار یعنی بعد از مثانه به بعد رشد کرده باشد، باید به پزشک جراح رجوع کنند تا گوشت زاید برداشته شود؛ چنانچه گوشت زاید در بالای مثانه باشد باید کار را به خدا واگذار کنند، اما در غیر این صورتها درمان پذیر است. ادرار بی اختیار در خواب و در حالت هوشیاری.

ادامه مطلب ...
ادرار کردن در بستر (شب ادراری)

این بیماری در اشخاص در اثر رطوبت و کمی نیروی نگهدارنده و شلی مثانه در خواب عمیق پیدا میشود این بیماری در اطفال بیشتر است ولی گاهی در بزرگسالان نیز شب ادراری دیده میشود. بیمار در هنگام خواب بی اختیار در بستر خود ادرار میکند.

ادامه مطلب ...
بند آمدن ادرار

این بیماری گاهی از ورم مثانه رخ میدهد و یا از زمین خوردن و گاهی از وارد شدن ضربه بر بالای آلت و یا مقعد و حوالی آنها این بیماری پیدا میشود. گاهی نیز ممکن است سنگ مثانه تکان خورده و بر دهانه راه مثانه جای گرفته و یا از باد غلیظ است و یا اینکه مدت زمان طولانی ادرار را نگه داشته اند. اگر از ورم مثانه باشد احساس پیچش و درد در بالای آلت و بدن بیمار سرد میشود و گرم نمیشود و تبهای نامنظم ، لرز، زیادی دفعات پیشاب ، و سردرد و بی خوابی است اما اگر از زمین خوردن و ضربه دیدن باشد و از بیمار خون یا چرک دفع میشود علامت سنگ مثانه درد بالای آلت ، بی رنگی ادرا

ادامه مطلب ...
سوزندگی ادرار و زخم در مجرای ادرار

سبب این بیماری بدی مزاج گرم است که مواد صفرایی را از راه ادرار میراند و یا از حرارت کلیه و یا بین کبد و طحال گرفتگی وجود داردکه در نتیجه سودا در خون میماند و از راه ادرار خارج میشود و سبب سوزش مجرا میشود و گاهی در مثانه و مجرای ادرار زخم هایی پدید آمده که در این مورد گاهی ادرار همراه با خون است. در هنگام ادرار سوزش شدید وجود دارد. اگر از صفرا یا مزاج گرم باشد نشانیهایش همان نشانیهای چیرگی صفرا است و درمانش بیرون راندن صفرا و سرد کردن مزاج است . اما اگر از حرارت کلیه ها باشد علامتش تشنگی ، زیادی دفعات ادرار ، قرمزی یا زردی رنگ ادرار است.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه