بیماریهای قلب

غش (کما ، Coma)

حالتی است که پس از استفراغی قوی ، حرکتی سخت ، ترس شدید و یا مصیبت بزرگی که به فرد وارد میشود به انسان دست میدهد. بیمار بی حس و حرکت می افتد و درمانش تحریک کردن جاهای حساس بیمار است مانند پاشیدن آب به صورت ، وادار کردن به عطسه با نزدیک کردن بوهای تند به بینی بیمار،غلقلک کردن در زیر بغل ، کف پا و شکم بیمار کشیدن موی بیمار به صورتی که درد را احساس کند.

ادامه مطلب ...
هم (نگرانی ، دلواپسی و استرس) ، غم و ترس

این بیماری از غلبه سودا در بدن بیمار پیدا میشود زیرا همین که بیمار دچار سودا شد بیمار می خواهد درباره چیزها بیاندیشد و اندوهگین میشود و اگر این چیزها مربوط به آینده باشد همّ و اگر مربوط به گذشته باشد غم نام دارد. درمان این بیماری به صبر نیاز دارد ولی درمان پذیر است. کم اشتهایی ، گوشه گیری ،کم شدن میل جنسی ، بیمار از سر و صدا و شلوغی بیزار است ، دوست دارد گریه کند و در بعضی موارد بیمار عصبانی و پرخاشگر میشود.

ادامه مطلب ...
ضعف قلب (نارسایی قلب، Heart Failure)

این بیماری جدا بد و آزار دهنده و ناتوان کننده میباشد. اعتدال روح بسته به یک جزء حرارت و یک جزء برودت و یک جزء یبوست و یک جزء رطوبت است ، بنا براین اگر در یکی از این اجزاء کمی یا افزونی پیدا شود از کار خودش باز میماند و قلب را ناتوان میکند. به هر حال این بیماری ناشی از غلبه یکی از اخلاط چهار گانه (صفرا ، سودا ، بلغم ، خون) است که در هر نوع باید مزاج را به تعادل رساند. گاهی سبب بیرونی دارد ناراحتی های فکری و روانی و گاهی از ضعف خود قلب است. سکته های قلبی (خفیف یا قوی)و ناراحتی های قلبی که مربوط به نارسایی قلب میشوند.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه