بیماریهای چشم

آب سياه چشم

در این بیماری فشار مایع داخل چشم زیادتر از حد معمول میگردد. بطور کلی اشکال در خروج این مایع از منافذ بسیار کوچکی در پیرامون عنبیه ‌( دایره رنگی چشم ) است. در برخی موارد بطور مادر زادی منافذ تنگ هستند. در موارد دیگر جلو آمدن عنبیه یا مسدود شدن این منافذ با رنگدانهای عنبیه یا سلولهای خون پس از خونریزی داخل چشم مسیر تخلیه مایع داخل چشم تقریبا مسدود میشود. . این بیماری دارای انواع زیر است: 1- آب سیاه چشم نوع زاویه بسته اولیه 2- آب سیاه چشم نوع مضمن زاویه باز. زیادی فشار داخل چشم منجر به تحلیل عصب بینایی ولذا کاهش بینایی میشود.

ادامه مطلب ...
خرابی چشم یعنی ورم ملتحمه

جمع شدن خون در سر ، کثیفی خون و یا غلبه بلغم و یا سودا است که علائم عمومی سودا و بلغم نشانگر علت بیماری است و در هر مورد باید مزاج را به تعادل رساند. در این بیماری پلکها غالبا ورم میکند و علت آن غلبه خون است علامتش قرمزی و آماس زیاد ، پری رگهای چشم ، ضربان چشم و چرک زیاد میباشد. برای درمان رگزنی در قیفال طرف مخالف چشم و بعد طرف موافق چشم است و پس از آن فصد (خون گیری از رگها) اکحل، سردکردن مزاج و تصفیه خون بسیار مفید است.

ادامه مطلب ...
کبودی چشم

این بیماری از زیادی برودت عنبیه و رطوبت آن است که با سودای اصلی که در آن است به هم میپیوندد. کبود شدن چشم و در کودکان سیاه شدن چشم. درمان این بیماری ضماد فندق سوخته و روغن زیتون بر سر است.

ادامه مطلب ...
سفید شدن چشم

در اثر آبله و یا قرحه های دیگر در چشم پیدا میشود. چشم رو به سفیدی میرود.

ادامه مطلب ...
سبل (vascular)

رگهای چشم از خون غلیظی پر شده و ورم میکند. ورم چشم همراه با اشک ریزی، قرمزی و خارش چشم از علائم این بیماری استو به نظر می آید که پرده ای روی چشم را فرا گرفته است.

ادامه مطلب ...
سلاق ( کلفتی پلک چشم)

این بیماری از زیادی گریه در کودکان و در بزرگسالان از خلط غلیظ پیدا میشود. کلفت شدن پلک. چکاندن فاروق اللین ،حجر النیران الفضی (محلول در آب) ، حجر الرحمن و کحل الاملاح سودمند میباشد.

ادامه مطلب ...
طرفه

پارگی رگهای چشم در اثر ضربه ، سرفه زیاد و یا زخم در ملتحمه چشم. نقطه گردی در ملتحمه چشم به وجود می آید.

ادامه مطلب ...
جرب چشم

جرب چشم همان قرمزی پلکها را گویند که اگر شدت یابد خشونت و شکافتگی در آن پدید می آید ماده این بیماری هر چیز تند ملحی و خونی است و سبب آن رطوبات تند است. قرمزی پلکها ، خشونت و شکافتگی در پلکها ، خارش درد را به همراه دارد و گاه به لخته شدن مژه می انجامد. این بیماری از امراض دیر درمان است.

ادامه مطلب ...
آّب سفید چشم ( آب مروارید ) cataract

آب مروارید cataract مایعی است غلیظ که بین جلیدیه و عنبیه چیدا میشود. در ابتدا بیماری بیمار در جلو خودش چیزهایی مانند مگس ، پشه مو و مانند اینها را بسته به شکل آب گرفتگی درون چشم میبیند در بعد از کمی پیشروی آب درون چشم دیده میشود.

ادامه مطلب ...
هیجان چشم

نزدیک شدن به آتش و راه رفتن زیاد در آفتاب. قرمزی و آماس (ورم) کم چشم. اگر از افتاب زدگی باشد درمانش بوییدن تریاک است و اگر از آتش باشد علاجش خوردن غذاهای سرد و سرمه کردن هلیله کابلی است باز و بسته کردن چشم در آب سرد نیز بسیار مفید است.

ادامه مطلب ...
بیماری شب کوری (Nyctalopia)

شب کوری (Nyctalopia) ندیدن در شب است سبب آن رطوباتی است که در شب هنگام در چشم منعقد میگردد و در روز از هم باز میشود. ضعف بینایی ، ندیدن در شب.

ادامه مطلب ...
تاریکی چشم

در اثر برف زدگی و راه رفتن یا خیره شدن زیاد در برف است و سبب آن انجماد رطوبتها و بهم آمدن آنها. وقتی که بیمار علت بیماری را دارا باشد و چشمش کدر و تاریک میبیند این بیماری پیدا شده. زنجبیل را با شیره خرما میسایند و در چشم می چکانند و روغن گردو که در شرایط خاصی گرفته شده باشد نیز مفید است.

ادامه مطلب ...
کم توانی چشم

این روزهاعلل فراوانی دارد. تار دیدن اجسام. این بیماری جزء امراض دیر درمان است ولی با ممارست قبل درمان است درمان ساده آن سرمه کردن با هلیله زرد و نیز انغوزه سودمند است سرمه کردن با سنگ سرمه (اثمد) و کحل الجواهر المکسه نیز مفید است.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه